دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn

دفاتر فروش

موسسه كوثر

شماره تماس

فكس

آدرس

دفتر مدير عامل

1-44549110

44549113

تهران ،‌ بزرگراه آزادگان ، بين جاده قديم و مخصوص كرج ،‌
شهرك استقلال ،‌خيابان دكتر عبيدي ،‌جنب درمانگاه شهيد صنيع خاني

بازار يابي و فروش

7-44549116

مالي

9-44549118

دفتر فروش

شماره تماس

آدرس

دفتر فروش تهران

4-44529003

تهران ،‌ بزرگراه آزادگان ، بين جاده قديم و مخصوص كرج ،‌ شهرك استقلال ،‌خيابان دكتر عبيدي ،‌جنب درمانگاه شهيد صنيع خاني ، آمادگاه شهيد هاشمي

دفتر فروش مشهد

05118670606

مشهد، بلوار معلم، بين معلم 68 و 70، دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش شيراز

07117237469

شيراز، بلوار خليج فارس، كيلومتر 5 جاده پل فسا، روبروي ميدان ميوه و تره‌بار، بطرف انبار شهيد دهقان، دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش شيراز

09171884557

شيراز ، بلوار خليج فارس، كيلومتر 5 جاده پل فسا، روبروي ميدان ميوه و تره‌بار، خيابان جنب موقعيت شهيد اثري‌نژاد، بطرف انبار شهيد دهقان، دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش اهواز

06113907421

اهواز، جاده انديمشك، بعد از پليس راه قديم، بعد از ترمينال كاميون‌داران، دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش تبريز

04134255779

تبريز، روبروي كارخانه تراكتورسازي، موقعيت شهيد ياغچيان. دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش اروميه

09147656935

اروميه ، فلكه مدرس ، كيلومتر10 جاده انهر ، دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش كرمانشاه

08334311886

كرمانشاه ، كيلومتر 5 جاده بيستون ، نرسيده به پل پايانه ، جاده سياه‌بيد ،
دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش كرمان

03413511352

كرمان، جاده كوهپايه، بلوار شهداي غدير، جنب مركز پشتيباني . دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش اصفهان

03136541551

 

اصفهان، جاده اصفهان-شيراز، بعد از پل راه‌آهن، آخر خيابان شماره گذاري اصفهان، دفتر فروش موسسه كوثر

دفتر فروش ساري

0124332302

09112233893

قائم‌شهر ، جاده جويبار ، كيلومتر 12 ، دفتر فروش موسسه كوثر